Veelgestelde vragen over 360 graden feedback

Is feedback altijd anoniem?

Zakelijke gebruikers kunnen kiezen. Voorafgaand aan de feedbacksessies die je met ons systeem start, kan je instellen of je anoniem of niet-anoniem wil evalueren (dus of er in het feedbackrapport staat wie feedback heeft gegeven en of je persoonlijke scores kan herleiden).

Er zijn 3 opties:

  • Niet-anoniem evalueren.
    Dat betekent dat je in het feedbackrapport precies kan zien wie welke score of toelichting heeft gegeven: overal staat naamsvermelding bij. Deze variant wordt standaard ingezet bij Basic feedbacksessies (voor particulier gebruik)
  • (Semi) anoniem evalueren met deelnemerslijst.
    Het rapport bevat gemiddelde scores per deelnemerscategorie. Bijvoorbeeld een gemiddelde score van 5 collega’s. Zolang je meerdere deelnemers per categorie indeelt, kun je uit zo’n groepsgemiddelde geen persoonlijke scores herleiden. Het rapport bevat wél een deelnemerslijst; de testpersoon kan dus zien wie er heeft deelgenomen. Daarom noemen we dit een semi-anonieme variant.
  • Anoniem evalueren zonder deelnemerslijst.
    Ook hier worden gemiddelde scores per deelnemerscategorie gepresenteerd. Door het ontbreken van een deelnemerslijst is via het rapport niet te achterhalen wie feedback heeft gegeven. Dit is dus de meest anonieme variant.
Transparantie voor deelnemers

Het is belangrijk dat deelnemers vooraf weten waar ze aan toe zijn, als het gaat om anonimiteit. Onze standaard instructieteksten laten deelnemers daarom automatisch weten in hoeverre hun feedback anoniem is.