Website

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken die dienst om (geanonimiseerd) bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Dat is belangrijke informatie voor ons: we proberen daar uit af te leiden wat bezoekers belangrijk vinden.

Deze dienst verwerkt geen persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo worden er geen IP-adressen getraceerd en worden er geen analytische gegevens verzameld bij het verzenden formulieren. Daarom hoeven we, volgens de AVG, geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de cookies.

Copyright

© 2024 OntwikkelPlanner
Alle teksten, afbeeldingen en bestanden op deze website, evenals alle onderdelen van ons systeem, zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van OntwikkelPlanner.

Privacy Notice

Als je een bericht verstuurt via deze website (om een vraag te stellen, een review achter te laten, je aan te melden voor nieuwsbrief, feedbacksessie of gratis test) dan vragen we toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen 'verwerken': om de informatie die je invult (naam, e-mailadres, bericht en eventueel bedrijfsnaam, telefoonnummer en adres) op te mogen slaan, om jouw vraag te kunnen beantwoorden, je verzoek in behandeling te nemen of jouw review te publiceren.

We maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsprocedures om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, om verlies, onrechtmatig gebruik of ongewenste wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen.
We slaan jouw persoonsgegevens in deze gevallen op bij derden:

  • Als je een formulier via deze site verzendt, dan wordt de informatie uit het formulier opgeslagen bij de hosting/CMS-provider van onze website. (Bewaartermijn: 2 jaar).
  • Voor de communicatie rond jouw vraag of verzoek gebruiken we een extern helpdesk-systeem. (Bewaartermijn: 2 jaar)
  • Bij aanmelding en verzending van nieuwsbrieven gebruiken we een externe tool. Bewaartermijn: totdat je je uitschrijft)
  • Als we jouw review publiceren, dan wordt die tekst opgeslagen bij de hosting/CMS-provider van onze website.
    (Bewaartermijn: totdat je jouw toestemming voor publicatie intrekt.)

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan jouw toestemming intrekken en om beperking van verwerking vragen. Je kan ons verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie. Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens bij ons op te vragen, zodat je ze aan een andere organisatie ter beschikking kan stellen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. Jouw vragen, verzoeken, bezwaren of klachten kun je melden via onderstaande contactinformatie:

OntwikkelPlanner
Badhuislaan 4
6957DB Laag-Soeren


KVK 30166852
BTW NL 814643620b01

Feedbacksysteem

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ze zijn onderdeel van de overeenkomst die we met onze opdrachtgevers sluiten.

Vragen?

Heb je vragen over de voorwaarden waarop ons feedbacksysteem wordt ingezet?
Bel: 085 065 37 75 of mail: info@360gradenfeedback.nl

Verwerkersovereenkomst

Onze opdrachtgevers zijn eindverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van hun medewerkers of klanten. Ontwikkelplanner treedt op als zogenaamde 'verwerker' van persoonsgegevens, waar het gaat om gebruik van het feedbacksysteem. Voor die verwerking hebben we toestemming van opdrachtgevers nodig. Die toestemming en de randvoorwaarden voor de verwerking leggen we vast in een 'Verwerkersovereenkomst', conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy Notice

Naast de toestemming van opdrachtgevers voor verwerking van persoonsgegevens, vragen we ook toestemming aan individuele systeemgebruikers. Dat zijn we volgens de AVG verplicht, aangezien we daar de grondslag voor verwerking van persoonsgegeven op baseren. Iedereen die ons feedbacksysteem gebruikt, dient bij de eerste keer inloggen akkoord te gaan met een Privacy Notice, waarin we onder meer omschrijven welke gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens bewaar blijven, wie ze in kan zien en wat de rechten zijn van individuele systeemgebruikers.