Veelgestelde vragen over 360 graden feedback

Is het niet lastig om die feedback-scores te interpreteren?

Daar helpen we je een beetje bij. In onze feedbackrapporten vind je bij elk thema 'geautomatiseerde observaties': objectieve bevindingen die je helpen bij het duiden/interpreteren van de scores.

Enkele voorbeelden:

  • We geven een signaal als de zelfreflectie van een testpersoon flink lager ligt dan de feedback van anderen (wat op onderschatting kan duiden).
  • We constateren dat de scores van een specifieke deelnemerscategorie bovengemiddeld afwijken (als een leidinggevende bijvoorbeeld een heel ander beeld heeft dan collega's).
  • We geven een melding als er bij een eerdere feedbacksessie veel lager werd gescoord (en er dus sprake is van progressie op een bepaald thema).
  • We wijzen er op dat de spreiding in een specifieke categorie opvalt (en er flink uiteenlopende opvattingen zijn gemeten binnen een groep respondenten).

Sommige observaties hebben een positieve lading (Je bent gegroeid), andere observaties zijn confronterend van aard (Je geeft jezelf een flink hogere score dan de andere deelnemers).
Je kan als opdrachtgever zelf kiezen of je beiden in het rapport wil tonen (of alleen 'het positieve' wil benadrukken).

We hanteren in totaal 14 mogelijke observaties. Uiteraard wijzen we alleen op 'aanzienlijke' afwijkingen; minimale verschillen worden niet benadrukt. De observaties geven je een handvat voor de interpretatie van scores. En het zijn mooie aanknopingspunten voor het voeren van een gesprek over een 360ºfeedbackrapport.