Veelgestelde vragen over 360 graden feedback

Wat is een 'Vervolgrapport'?

Een periodieke follow-up:
Als je een testpersoon na verloop van tijd opnieuw wilt evalueren (bijvoorbeeld 6 maanden na een eerste feedbacksessie) dan kun je een 'vervolgsessie' starten. Je vraagt daarmee opnieuw feedback aan dezelfde deelnemers en legt dezelfde thema's/competenties voor.

In het 'vervolgrapport' dat daar uit voort komt, zetten we de nieuwe inzichten af tegen de scores uit de vorige sessie, zodat je eventuele vorderingen in beeld krijgt. Een vervolgrapport heeft dezelfde indeling als een regulier feedbackrapport, met als enige verschil dat resultaten uit een vorige sessie ook worden getoond in de samenvatting en in de scores per thema.

Zo'n vervolgrapport is niet bij de prijs van een reguliere feedbacksessie inbegrepen. Je betaalt er apart voor: een vervolgsessie kost hetzelfde als een reguliere feedbacksessie. Het is immers een volledige, nieuwe feedback-ronde: je vraagt opnieuw feedback aan dezelfde deelnemers op dezelfde competenties. Alleen de manier van rapporteren wijkt af.