Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Exacte spreiding of standaarddeviatie?

Bij 360ºfeedback is het cruciaal om te weten hoe een gemiddelde (competentie)score tot stand is gekomen. Heeft iedereen hetzelfde cijfer gegeven of was er veel variatie in de scores? Als opdrachtgever kun je kiezen hoe je die spreiding wilt weergeven in rapporten: met een 'exacte spreiding' of een 'standaarddeviatie'. Die laatste optie is wellicht wat moeilijker uit te leggen aan testpersonen, maar geeft in sommige gevallen wel een reëler beeld. Een uitleg:

Exacte spreiding

Als één feedbackgever een cijfer 9 geeft en de ander een 7, dan is de exacte spreiding 2 (het verschil tussen 9 en 7 = 2). Dat geeft een goed beeld van de spreiding en is eenvoudig uit te leggen aan de testpersoon.

Echter: als 99 feedbackgevers een cijfer 9 aanvinken en één enkele feedbackgever antwoordt met een 1, dan geeft de exacte spreiding (9 - 1 = 8 in dit geval) geen reeël beeld. Door één uitschieter lijkt er dan meer aan de hand te zijn dan dat er in werkelijkheid is. Een voorbeeld van hoe dat er uit ziet:


Standaarddeviatie

Een standaarddeviatie zou in bovenstaande case een betere keuze zijn. Een standaarddeviatie geeft namelijk een 'gewogen' spreiding aan; uitschieters wegen daarin minder zwaar mee. In het voorbeeld van de 99 personen die een 9 geven en één persoon die een 1 aanvinkt, komt de standaarddeviatie uit op 0,2. Dat geeft dus een minder alarmerend beeld:


Een standaarddeviatie resulteert altijd in kleiner getal dan de exacte spreiding. In het geval van een 5 puntsschaal (meest gebruikt door onze klanten) kun je grofweg stellen:

  • een standaarddeviatie onder de 0,5 geeft aan dat de respondenten redelijk op één lijn zitten,
  • een standaarddeviatie tussen 0,5 en 1 geeft aan dat er verschillende opvattingen zijn,
  • een standaarddeviatie boven de 1 geeft aan dat er extreme verschillen zijn.

Advies

Betrek je weinig deelnemers bij feedbacksessies (bijvoorbeeld 3 personen per respondentencategorie), kies dan voor de exacte spreiding. Die is eenvoudig uit te leggen en geeft een globale indicatie van de spreiding.

Betrek je grote aantallen respondenten in een een feedbacksessie: kies dan voor de standaarddeviatie. Die zorgt er voor dat uitschieters minder worden meegewogen, waardoor je een reëler beeld krijgt van de spreiding.

Auteur

Peter is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is lead developer, houdt zich bezig met de doorontwikkeling van bestaande systemen en het opzetten van nieuwe projecten.

Stuur een e-mailLinked in profiel