360 graden feedback voor particulieren, bedrijven en coaches

Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Exacte spreiding of standaarddeviatie?

Bij 360ºfeedback is het cruciaal om te weten hoe een gemiddelde competentiescore tot stand is gekomen. Heeft iedereen hetzelfde cijfer gegeven of was er veel variatie in de scores? Als opdrachtgever kun je kiezen hoe je die spreiding wilt weergeven in rapporten: met een 'exacte spreiding' of een 'standaarddeviatie'. Die laatste optie is wellicht wat moeilijker uit te leggen aan testpersonen, maar geeft in veel gevallen wel een reëler beeld. Een uitleg:

Exacte spreiding

Als één feedbackgever een 10 geeft en de ander een 8, dan is de exacte spreiding 2 (het verschil tussen 10 en 8). Dat geeft een goed beeld van de spreiding en is makkelijk uit te leggen aan de testpersoon.

Echter: als 99 feedbackgevers een 10 aanvinken en één enkele feedbackgever antwoordt met een 1, dan geeft de exacte spreiding (9 in dit geval) geen reeël beeld. Door één uitschieter lijkt er dan meer aan de hand te zijn dan dat er in werkelijkheid is. Een standaarddeviatie zou in dit geval een betere keuze zijn.

Standaarddeviatie

Een standaarddeviatie geeft een 'gewogen' spreiding aan; uitschieters of uitzonderingen wegen daarin minder zwaar mee. In het voorbeeld van de 99 personen die een 10 geven en één persoon die een 1 aanvinkt, komt de standaarddeviatie uit op 0,2. Dat geeft dus een minder alarmerend vermoeden dan de exacte spreiding van 9.

De standaarddeviatie resulteert altijd in kleiner getal dan de exacte spreiding. In het geval van een 5 puntsschaal (meest gebruikt door onze klanten) kun je grofweg stellen:

  • een standaarddeviatie onder de 0,5 geeft aan dat de respondenten redelijk op één lijn zitten,
  • een standaarddeviatie tussen 0,5 en 1 geeft aan dat er verschillende opvattingen zijn,
  • een standaarddeviatie boven de 1 geeft aan dat er extreme verschillen zijn.

Advies

Betrek je weinig deelnemers bij feedbacksessies (bijvoorbeeld 3 personen per respondentencategorie), kies dan voor de 'exacte spreiding' die is eenvoudig uit te leggen en geeft een globale indicatie van de spreiding.

Betrek je grote aantallen respondenten in een een feedbacksessie: kies dan voor de standaarddeviatie. Die zorgt er voor dat uitschieters minder worden meegewogen, waardoor je een reëler beeld krijgt van de spreiding.

Auteur

Peter Muusers

Peter is mede-eigenaar van 360gradenfeedback.nl en de OntwikkelPlanner. Hij is lead developer, houdt zich bezig met de doorontwikkeling van beide systemen en het opzetten van nieuwe projecten.

Stuur een e-mailLinked in profielTwitter