Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Alternatieve aanpak voor specifieke respondenten

Bij 360º feedback krijg je feedback uit verschillende invalshoeken. Maar niet iedereen heeft evenveel zicht op de situatie. En een ingewikkelde vraagstelling is misschien ook niet altijd geschikt voor alle soorten respondenten.

Zo is 'organisatiesensitiviteit' vaak moeilijk te beoordelen door externe klanten. En de communicatie met die klanten is weer minder zichtbaar voor een bestuursvoorzitter. De oplossing: stel niet alle vragen aan alle respondenten. Kies per thema aan wie je die wil voorleggen, door deelnemerscategorieën aan of uit te vinken. In de beheeromgeving ziet dat er zo uit:

Alternatieve vraagstelling, uitnodigings- en instructieteksten

Soms wil je competentievragen ook op een andere manier formuleren voor specifieke doelgroepen. Ingewikkelde vragen over de didactische vaardigheden van een docent, bijvoorbeeld. Die kun je eigenlijk alleen vereenvoudigd aan jonge leerlingen voorleggen. En misschien wil je de instructieteksten ook wel laten afwijken voor die doelgroep.

Dat is nu mogelijk: je kan per respondentencategorie tekstalternatieven invoeren. Dus alternatieve vraagstellingen, afwijkende uitnodigingsteksten en aangepaste instructies. Bijvoorbeeld: een informele uitnodiging voor collega’s en een formele tekst voor klanten. Of: een simpele vraagstelling voor leerlingen en een uitgebreidere vraag voor hun ouders.

Auteur

Teun is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is systeemontwerper, houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten, communicatie en het verfijnen van gebruikerservaring.

Stuur een e-mailLinked in profiel