Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Vraag niet alleen naar fouten uit het verleden

Natuurlijk wil je met 360ºfeedback reeds vertoond gedrag evalueren. Maar daar schuilt een gevaar in: het benadrukken van fouten uit het verleden is geen fijn uitgangspunt als je persoonlijke groei wilt stimuleren. Zorg dus dat het accent in jouw vragenlijsten ligt op progressiegerichte feedback (ook wel als 'feed forward' omschreven).

Voorkom dat jouw 360ºfeedback-traject alleen maar draait om een uitwijding van wat er in het verleden fout is gegaan. Want dan kan feedback ontvangen synoniem worden aan het herbeleven van falen. Dat wekt weerstand op en staat de acceptatie van feedback in de weg.

Focus daarom op de toekomst: vraag om tips en adviezen die tot groei en verbetering leiden. Geef in jouw vragenlijst ruimte voor het geven van complimenten. Vraag naar situaties waarin een persoon excelleerde, vraag hoe iemand z'n sterke eigenschappen nog vaker kan benutten. Dat geeft de testpersoon handvatten voor de toekomst, werkt stimulerend en zorgt eerder voor aanvaarding en bereidheid.

Ook in de gesprekken die je voert op basis van een feedbackrapport werkt dat zo: met een positieve en constructieve insteek bereik je meer. Dus richt je op de toekomst en op de zaken die goed gaan. Natuurlijk moet je kritisch zijn als iemand écht niet functioneert, maar vaak is er meer winst te behalen in het optimaliseren van talenten, dan in het doorontwikkelen van zwaktes.

Auteur

Teun is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is systeemontwerper, houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten, communicatie en het verfijnen van gebruikerservaring.

Stuur een e-mailLinked in profiel