Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Groepsanalyse: collectieve kwaliteiten in beeld

Een individueel feedbackrapport is een krachtig hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling. Maar de methodiek wordt nog waardevoller als je de kwaliteiten van een hele groep in kaart kan brengen. Denk aan de collectieve capaciteiten van een afdeling. Of de gezamenlijke competenties van alle managers. 

Met ons feedbacksysteem vat je eenvoudig verschillende individuele feedbackrapporten samen in een groepsanalyse. Met de gemiddelde scores die daar in worden gepresenteerd, onderbouw je ontwikkeltrajecten en maak je resultaatafspraken meetbaar.

De standaarddeviatie vertelt je bij elk competentiegemiddelde hoe de spreiding van de scores is ten opzichten van het gemiddelde. Bij een lage standaardafwijking liggen de gegeven antwoorden dicht bij elkaar en is men unaniem in de gegeven score. Een hoge standaardafwijking betekent dat de gegeven antwoorden juist ver uit elkaar liggen. Het beeld dat respondenten hebben is dan heel divers.

Per competentie zie je wie er buiten de standaarddeviatie heeft gescoord: wiens score in positieve of negatieve zin meer afwijkt dan de gemiddelde afwijking.

Auteur

Peter is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is lead developer, houdt zich bezig met de doorontwikkeling van bestaande systemen en het opzetten van nieuwe projecten.

Stuur een e-mailLinked in profiel