Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd: regels voor het verwerken van persoonsgegevens (in ons geval het opslaan van persoonsgegevens en feedbackscores en ze verwerken in rapportages). 

Onze opdrachtgevers zijn, volgens de AVG, eindverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van hun medewerkers of klanten. Wij treden op als zogenaamde 'verwerker' van die persoonsgegevens, als het gaat om gebruik van ons feedbacksysteem. Voor die verwerking hebben we toestemming van opdrachtgevers nodig. Die toestemming en de randvoorwaarden voor de verwerking leggen we vast in een 'verwerkersovereenkomst', conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Naast de toestemming van opdrachtgevers, vragen we ook toestemming aan individuele systeemgebruikers. Dat zijn we volgens de AVG verplicht, aangezien we daar de grondslag voor verwerking van persoonsgegeven op baseren. Iedereen die ons feedbacksysteem gebruikt, dient akkoord te gaan met een Privacy Notice, waarin we onder meer omschrijven welke gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens bewaar blijven, wie ze in kan zien en wat de rechten zijn van individuele systeemgebruikers.

Vragen?

Heb je vragen over Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Privacy Notice die we aan systeemgebruikers voorleggen of de voorwaarden waarop ons feedbacksysteem wordt ingezet?
Bel: 085 065 37 75
Of mail: info@360gradenfeedback.nl

Auteur

Teun is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is systeemontwerper, houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten, communicatie en het verfijnen van gebruikerservaring.

Stuur een e-mailLinked in profiel