Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Voer geen veroordelings-gesprekken...

De lampjes in de boom fonkelen, de vakantie lonkt. Het bedrijf is al volop in kerstsfeer. Toch zijn niet alle medewerkers vandaag even vrolijk. Het is tijd voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Of, zoals ze dat bij de koffieautomaat noemen: het veroordelingsgesprek. Wat jammer. Dat moet toch anders kunnen?

Beoordelingsgesprekken hebben niet altijd een goede reputatie. Het komt voor dat leidinggevenden streven naar perfectie en de beoordeling baseren op dingen die niet gelukt zijn. Fouten die iemand gemaakt heeft. Dan kan het volgend jaar beter, toch? Op zich een mooi streven, maar deze methode is demotiverend.

Het kán anders. Laat feedback geen verrassing zijn. Vooral niet als dat een onaangename is. Formele momenten als het beoordelingsgesprek zijn goede momenten voor feedback, maar lang niet de enige. Geef feedback zo snel mogelijk nadat iets is opgevallen in het gedrag van een ander. Hij of zij krijgt zo snel de kans om er iets mee te doen. Snelle winst dus!

En tot slot: positieve feedback is natuurlijk ook welkom. Van complimenten worden mensen blij en gemotiveerd. En dat is ook belangrijk voor het werk!

Liesbeth Tettero

PS: feedback op deze columns is ook altijd welkom!

5 tips voor goede feedback:

Geef de feedback zo snel mogelijk, wacht niet op een formeel gesprek.

Geef feedback over gedrag dat je hebt waargenomen; iets wat de ander deed of juist niet deed.

Bespreek tijdens de formele gesprekken hoe de ander met feedback omgaat. Leert hij of zij ervan?

Geef positieve feedback.

Vraag zelf als leidinggevende ook om feedback!

Auteur

Liesbeth is trainer en (loopbaan) coach en heeft ruime ervaring met competentiegerichte HR. Ze ontwikkelt competentieprofielen op maat voor onze klanten en geeft trainingen over onder meer effectieve feedback.

Stuur een e-mailLinked in profiel