Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Feedback aanvullen met cyclus, ontwikkelplan & e-learning?

Onze feedbackrapporten worden door klanten regelmatig gebruikt als input voor plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar het viel ons op dat maar weinig bedrijven echt structuur hebben aangebracht in hun gesprekscyclus. Velen werken met losse gespreksverslagen, tussentijdse ontwikkelingen en prestaties worden nauwelijks gedocumenteerd, de gesprekken hebben geen ontwikkelingsgerichte insteek, er wordt onvoldoende gekeken naar lange termijn planning of waardevolle statistieken... 
Met al deze signalen in gedachten hebben we een nieuw systeem ontwikkeld: de OntwikkelPlanner:

Digitale gespreksverslagen en dossiers

Met de Ontwikkelplanner houd je online verslagen bij van alle gesprekken die je met medewerkers voert. Van een formeel plannings- of evaluatiegesprek tot informeel overleg of coachgesprek. Zodra je een gesprek inplant, maakt de Ontwikkelplanner een gespreksformulier aan. Medewerkers zien dan direct wat de voorgenomen gespreksonderwerpen zijn, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Tijdens het gesprek gebruik je het formulier als leidraad. En eenmaal ingevuld, accorderen manager en medewerker het verslag, waarna je een volgend gesprek inplant.

Digitale gesprekscyclus

Evalueren met actieve input van medewerker‍

De (ontwikkel- en prestatie)afspraken die je maakt tijdens gesprekken met medewerkers worden opgenomen in de Ontwikkelplanner. Tussen de gesprekken door houden jouw medewerkers online bij wat ze aan ontwikkeling doen en welke prestaties ze leveren. Die notities geven je, tussen de gesprekken door, inzicht in ontwikkeling, zodat je tijdig kan bijsturen. Ze worden ook automatisch getoond bij een volgend gesprek. Ze onderbouwen de ontwikkeling van de medewerker en geven je aanknopingspunten voor evaluatie en beoordeling.

Ontwikkel- en prestatieafspraken evalueren

360 graden feedback ter ondersteuning

Als je onvoldoende zicht hebt op ontwikkeling of prestaties van medewerkers, dan kun je je laten ondersteunen door 360 graden feedback. Je vraagt de omgeving eenvoudig om feedback, voorafgaand aan een gesprek, en de scores worden automatisch opgenomen in het gespreksverslag. Met periodieke follow-ups vergelijk je oude en nieuwe scores en meet je de groei.

360 graden feedback als input voor de gesprekscyclus

Ontwikkeltips op maat

Met de Ontwikkelplanner leg je medewerkers geautomatiseerde content en ontwikkeltips voor op basis van functie, competenties of prestatieafspraken. Attendeer ze bijvoorbeeld op handige whitepapers, inspireer ze met de succesvolle aanpak van collega's of verspreid online tutorials en trainingen.

Ontwikkeltips op maat

HR analytics

De Ontwikkelplanner biedt mangers en HR professionals een flink aantal tools waarmee je strategische HR-beslissingen onderbouwt. Op een 'HR3P grid' (Performance versus Potentieel) kun je voor elke medewerker een toekomstpad uitstippelen. Met een 'Vlootschouw' breng je de samenstelling van een team in beeld en zet je die af tegen een normering. Met historische overzichten kan je het verloop monitoren en verbetertrajecten motiveren. En met groepsanalyses op basis van 360ºfeedback meet je gezamenlijke competenties en worden de 'uitschieters' zichtbaar.

HR analytics: HR3P / Vlootschouw / groepsanalyses

Wil je meer weten over de Ontwikkelplanner? 

Bel 085 065 37 75, stuur een bericht, of kijk op www.ontwikkelplanner.nl.

Auteur

Teun is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is systeemontwerper, houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten, communicatie en het verfijnen van gebruikerservaring.

Stuur een e-mailLinked in profiel