Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Verbeterde opmaak 360º feedbackrapport

De opmaak van onze feedbackrapporten is onlangs aangepast. Naast een aantal ontwerp-verbeteringen hebben we ook de mogelijkheid om standaarddeviaties op te nemen toegevoegd. Daarnaast kun je bij groepsanalyses nu precies zien wiens score er meer dan gemiddeld afwijkt.  

Download een voorbeeld feedbackrapport, of lees hieronder over de verschillende rapportonderdelen:

Samenvatting

In elk rapport vind je als eerste onderdeel een samenvatting: de totale gemiddelden per competentie, van hoog naar laag. De score-spreiding wordt, naar keuze, aangegeven door een 'standaarddeviatie' of een 'exacte spreiding'. Lees meer over deze keuze.


Situatieschets

De situatieschets geeft aan hoe jouw eigen beelden zich verhouden met die van de feedbackgevers.


Uitwerking per competentie

In de uitwerking per competentie lees je de gemiddelden per respondentencategorie af. De spreiding wordt weergeven daar een 'standaarddeviatie' of door de 'exacte spreiding'. In vervolgrapporten vind je ook oude scores terug in dit overzicht.


In de uitwerking per competentiestelling worden de scores per stelling gepresenteerd. Als er uiteenlopende scores zijn gegeven dan kun je dat aflezen aan de 'standaarddeviatie' of aan de 'exacte spreiding'. Het aantal vraagtekens, in de meest rechter kolom, geeft aan hoe vaak respondenten een stelling niet konden beantwoorden.


Anoniem of niet anoniem

In bovenstaande afbeelding zie je de gemiddelde scores per respondentencategorie; een anoniem gemiddelde van bijvoorbeeld een aantal collega's. Kies jij voor niet anonieme rapportages, dan kan je de exacte scores per feedbackgever aflezen:


Groepsanalyse

Wil je een aantal individuele feedbackrapporten bundelen, dan kies je voor een groepsanalyse. Daarmee kun je de collectieve capaciteiten van een team in kaart brengen. Per competentie wordt een team-gemiddelden gepresenteerd en de standaarddeviatie geeft ook hier de spreiding aan. Als er teamleden zijn die, in positieve of negatieve zin, meer afwijken dan de gemiddelde spreiding, dan worden die scores benoemd.


Heb je vragen over de nieuwe rapportopmaak? Neem contact op.

Download een voorbeeld 360 graden feedbackrapport

Auteur

Teun is mede-eigenaar van OntwikkelPlanner. Hij is systeemontwerper, houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten, communicatie en het verfijnen van gebruikerservaring.

Stuur een e-mailLinked in profiel