Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Feedback geven: leer van Amazon

Er zijn mensen die huiveren bij het horen van het woord ‘feedback’, omdat het voor velen synoniem is geworden aan ‘kritiek’. Een negatief oordeel. Dan helpt het niet als een groot, wereldwijd opererend bedrijf in het nieuws komt met de manier waarop zij feedback inzetten: om te klikken bij de baas.

Een artikel in de New York Times (ook verschenen in de Volkskrant) beschrijft de ontluisterende praktijk bij Amazon. Medewerkers worden geacht feedback te geven over collega’s. Hoe doen zij hun werk, wat is hun houding? Er werd speciaal een app voor ontwikkeld, de Anytime Feedback Tool. Reuze handig, zou je zeggen; dat houdt de lijnen lekker kort, je kunt meteen melden wat je te melden hebt. Maar let wel: het gaat om feedback over collega’s. En niet aan hen. De voorgeprogrammeerde opmerkingen gaan direct naar het management. Positief of negatief.

Laat het duidelijk zijn: negatieve opmerkingen over een collega naar de baas sturen, is geen feedback geven. Dat is gewoon klikken. Een voorbeeld in het artikel gaat over een vrouw die met haar baas een afspraak heeft gemaakt over haar werktijden: ze mag heel vroeg beginnen om eerder naar huis te kunnen. Haar collega’s, die later beginnen, zien haar vroege starttijd niet. Zij zien alleen maar dat ze eerder naar huis gaat. En dat hebben zij aan de baas ge-appt. Die haar liet weten dat hij niets tegen deze beeldvorming kon doen. Einde baan.

Wat valt hiervan te leren?

Ten eerste: geef feedback aan degene over wie het gaat. Over dingen die beter kunnen, maar juist ook over wat goed gaat. Complimenten zijn tenslotte ook fijn en relevant! En en tweede: realiseer je dat feedback een mening is, niet dé waarheid. Het is de subjectieve ervaring van degene die feedback geeft. Mogelijk zonder alle relevante informatie, zoals uit het voorbeeld van Amazon blijkt. Juist vanwege deze subjectiviteit is 360 graden feedback een goed instrument. De feedback komt van meer personen, vanuit verschillende perspectieven. Overeenkomsten in reacties zorgen voor een objectiever beeld. En daar kan je van leren. Of heel blij van worden.

Liesbeth Tettero

Tips voor constructief feedback geven:

Geef feedback aan iemand, niet over.

Benoem veranderbaar gedrag en geef concrete voorbeelden.

Geef opbouwende feedback; benoem ook positieve aspecten.

Spreek voor jezelf en formuleer je feedback niet als een verwijt.

Geef feedback op actuele zaken; geen oude koeien...

Auteur

Liesbeth is trainer en (loopbaan) coach en heeft ruime ervaring met competentiegerichte HR. Ze ontwikkelt competentieprofielen op maat voor onze klanten en geeft trainingen over onder meer effectieve feedback.

Stuur een e-mailLinked in profiel