Blog van Liesbeth Tettero: 360 graden feedback in de praktijk

Tips bij 360 graden feedback

Feedback vragen, de ultieme verbinding

‘Verbindend vermogen’ is in een advies aan de regering bestempeld tot de nieuwe kerncompetentie voor mensen die politiek en bestuurlijk actief zijn in gemeenten. Burgemeesters, wethouders en raadsleden dus. Zo maar beslissingen nemen zonder goed te luisteren naar anderen, is niet meer van deze tijd. Maar verbindend vermogen is natuurlijk niet alleen voor deze beroepsgroep belangrijk. Het is een noodzaak voor iedereen die te maken heeft met mensen, groepen en organisaties met verschillende, en vaak zelfs tegengestelde belangen. Of dat nu een bewonersorganisatie is of een afdeling binnen een bedrijf. Maar wanneer ben je eigenlijk een goede verbinder?

Verbinden, hoe doe je dat?

Wij vinden iets een competentie als je er feedback op kunt geven. Een competentie uit zich in  concreet, waarneembaar  gedrag, dat je kunt ontwikkelen. ‘Verbinden’ is daarvoor nog een te breed begrip. Om te zien of iemand over verbindend vermogen beschikt, is het dan ook nodig om begrip verder uit te pluizen. Hoe ziet verbindend vermogen er uit? Hoe kun je het ontwikkelen? Als je gaat kijken welk gedrag er bij ‘verbinden’ komt kijken, dan kom je uit op een aantal verschillende, maar wel duidelijk samenhangende competenties.

Communicatie in de hoofdrol

De kern van verbinden is communicatie. En dan niet alleen het ‘zenden’ van wat je te melden hebt, maar vooral het luisteren. Open staan voor wat een ander te melden heeft en je eigen aannames en ideeën even op de achtergrond laten. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker voor gedreven en resultaatgerichte bestuurders, managers en adviseurs! De check is of de ander zich gehoord voelt. Maar verbinden is natuurlijk wel tweerichtingsverkeer. Reageren is dan ook noodzakelijk., De communicatie-competitie die hierbij de hoofdrol speelt, is dat je je informatie, woorden en toon goed afstemt op de ander. Ook als je een boodschap hebt waar de ander niet per se blij mee is.

Kracht door kwetsbaarheid

Een goede verbinder scoort ook goed op competenties als netwerken, samenwerken en flexibiliteit. En als er sprake is van klantcontacten, doet klantgerichtheid natuurlijk ook mee. Open staan voor belangen en ideeën van anderen, actief verbindingen zoeken en zaken vanuit het perspectief van een ander kunnen bekijken. Maar misschien is de belangrijkste competentie die je nodig hebt om een goede verbinder te zijn, wel ‘lerend vermogen’. Met als belangrijkste vorm van waarneembaar gedrag: actief feedback vragen. Door feedback te vragen toon je kracht door je kwetsbaar op te stellen: wat vindt de ander van jou? Feedback vragen én geven is daarom wat ons betreft de belangrijkste manier van verbinden.

5 tips om verbindend vermogen te versterken:

Leg actief contact met belanghebbenden bij jouw werk.

Vraag hen regelmatig feedback en laat zien wat je met deze feedback doet.

Luister zonder meteen te willen reageren.

Check of de ander zich gehoord voelt.

Communiceer helder als je de ander geen gelijk wilt of kunt geven.

Auteur

Liesbeth is trainer en (loopbaan) coach en heeft ruime ervaring met competentiegerichte HR. Ze ontwikkelt competentieprofielen op maat voor onze klanten en geeft trainingen over onder meer effectieve feedback.

Stuur een e-mailLinked in profiel